Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Anethum graveolens L.

Άνηθος
Apiaceae 1.338 1.110 Παρατηρήσεις
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens