Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Arenaria boliviana F.N. Williams LC

 
Caryophyllaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana