Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Artemisia absinthium L.

Αρτεμισία το Αψίνθιο
Asteraceae 2.470 2.016 Παρατηρήσεις
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium