Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Bartsia crenoloba Wedd.

 
Orobanchaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Bartsia crenoloba
Bartsia crenoloba
Bartsia crenoloba
Bartsia crenoloba

Bartsia pedicularoides Benth.

 
Orobanchaceae 12 5 Παρατηρήσεις
Bartsia pedicularoides
Bartsia pedicularoides
Bartsia pedicularoides
Bartsia pedicularoides

Bartsia peruviana Walp.

 
Orobanchaceae 10 5 Παρατηρήσεις
Bartsia peruviana
Bartsia peruviana
Bartsia peruviana
Bartsia peruviana