Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Beta vulgaris L.

Παντζάρι
Amaranthaceae 3.359 2.658 Παρατηρήσεις
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris