Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Bidens andicola Kunth

 
Asteraceae 5 4 Παρατηρήσεις
Bidens andicola
Bidens andicola
Bidens andicola
Bidens andicola

Bidens pilosa L.

 
Asteraceae 1.544 1.078 Παρατηρήσεις
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens triplinervia Kunth

 
Asteraceae 13 11 Παρατηρήσεις
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia