Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Bomarea glaucescens (Kunth) Baker NT

 
Alstroemeriaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Bomarea glaucescens
Bomarea glaucescens