Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Bougainvillea spectabilis Willd.

Άγρια μπουκαμβίλια
Nyctaginaceae 7.692 6.654 Παρατηρήσεις
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis