Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Cardamine bonariensis Pers.

 
Brassicaceae 23 3 Παρατηρήσεις
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis