Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Carex maritima Gunnerus

 
Cyperaceae 31 15 Παρατηρήσεις
Carex maritima
Carex maritima
Carex maritima
Carex maritima

Carex microglochin Wahlenb. LC

 
Cyperaceae 69 28 Παρατηρήσεις
Carex microglochin
Carex microglochin
Carex microglochin
Carex microglochin