Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Carex maritima Gunnerus

 
Cyperaceae 32 16 Παρατηρήσεις
Carex maritima
Carex maritima
Carex maritima
Carex maritima

Carex microglochin Wahlenb. LC

 
Cyperaceae 77 30 Παρατηρήσεις
Carex microglochin
Carex microglochin
Carex microglochin
Carex microglochin