Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Cerastium arvense L. LC

 
Caryophyllaceae 3.733 2.997 Παρατηρήσεις
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense

Cerastium consanguineum Wedd.

 
Caryophyllaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Cerastium consanguineum
Cerastium consanguineum
Cerastium consanguineum
Cerastium consanguineum

Cerastium crassipes Bartl

 
Caryophyllaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Cerastium crassipes
Cerastium crassipes
Cerastium crassipes
Cerastium crassipes

Cerastium glomeratum Thuill.

 
Caryophyllaceae 2.493 1.843 Παρατηρήσεις
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum

Cerastium mucronatum Wedd.

 
Caryophyllaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Cerastium mucronatum
Cerastium mucronatum
Cerastium mucronatum

Cerastium peruvianum Muschl.

 
Caryophyllaceae 9 4 Παρατηρήσεις
Cerastium peruvianum
Cerastium peruvianum
Cerastium peruvianum
Cerastium peruvianum