Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Clarkia unguiculata Lindl.

 
Onagraceae 753 670 Παρατηρήσεις
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata