Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Coriandrum sativum L.

Κόλιανδρος
Apiaceae 1.677 1.472 Παρατηρήσεις
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum