Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Cotyledon orbiculata L.

 
Crassulaceae 2.341 2.128 Παρατηρήσεις
Cotyledon orbiculata
Cotyledon orbiculata
Cotyledon orbiculata
Cotyledon orbiculata