Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Crassula perforata Thunb.

 
Crassulaceae 1.485 1.396 Παρατηρήσεις
Crassula perforata
Crassula perforata
Crassula perforata
Crassula perforata