Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Cydonia oblonga Mill.

Κυδωνιά
Rosaceae 4.817 3.632 Παρατηρήσεις
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga