Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Cynara cardunculus L.

Αγκινάρα
Asteraceae 1.531 1.143 Παρατηρήσεις
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus