Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Deyeuxia chrysantha J. Presl

 
Poaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Deyeuxia chrysantha
Deyeuxia chrysantha
Deyeuxia chrysantha
Deyeuxia chrysantha

Deyeuxia curvula Wedd.

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Deyeuxia curvula

Deyeuxia eminens J. Presl

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Deyeuxia eminens

Deyeuxia minima (Pilg.) Rúgolo

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Deyeuxia minima

Deyeuxia nitidula (Pilg.) Rúgolo

 
Poaceae 10 5 Παρατηρήσεις
Deyeuxia nitidula
Deyeuxia nitidula
Deyeuxia nitidula
Deyeuxia nitidula

Deyeuxia ovata J.Presl

 
Poaceae 11 6 Παρατηρήσεις
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata

Deyeuxia rigescens (J.Presl) Türpe

 
Poaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Deyeuxia rigescens
Deyeuxia rigescens
Deyeuxia rigescens
Deyeuxia rigescens

Deyeuxia vicunarum Wedd.

 
Poaceae 24 1 Παρατήρηση
Deyeuxia vicunarum
Deyeuxia vicunarum
Deyeuxia vicunarum
Deyeuxia vicunarum