Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench

 
Asteraceae 604 519 Παρατηρήσεις
Dimorphotheca pluvialis
Dimorphotheca pluvialis
Dimorphotheca pluvialis
Dimorphotheca pluvialis