Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Draba lapaziana Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana