Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 
Poaceae 38 26 Παρατηρήσεις
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

 
Poaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans