Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Erigeron rosulatus Wedd.

 
Asteraceae 14 4 Παρατηρήσεις
Erigeron rosulatus
Erigeron rosulatus
Erigeron rosulatus
Erigeron rosulatus