Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Erodium cicutarium
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium