Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Evolvulus sericeus Sw.

 
Convolvulaceae 43 39 Παρατηρήσεις
Evolvulus sericeus
Evolvulus sericeus
Evolvulus sericeus
Evolvulus sericeus