Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Ficus benjamina L. LC

Μπενζαμίνη
Moraceae 4.550 3.727 Παρατηρήσεις
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina

Ficus elastica Roxb. ex Hornem.

 
Moraceae 3.117 2.716 Παρατηρήσεις
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica