Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Fraxinus angustifolia Vahl LC

 
Oleaceae 4.068 2.763 Παρατηρήσεις
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L. NT

Φράξο
Oleaceae 13.964 10.687 Παρατηρήσεις
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

Fraxinus pennsylvanica Marshall CR

 
Oleaceae 73 48 Παρατηρήσεις
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica

Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. LC

 
Oleaceae 5 3 Παρατηρήσεις
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei