Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Galinsoga parviflora Cav.

 
Asteraceae 2.120 1.705 Παρατηρήσεις
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora