Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Gentiana gayi Griseb.

 
Gentianaceae 1 1 Παρατήρηση
Gentiana gayi

Gentiana sedifolia Kunth

 
Gentianaceae 31 21 Παρατηρήσεις
Gentiana sedifolia
Gentiana sedifolia
Gentiana sedifolia
Gentiana sedifolia