Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Halenia caespitosa Gilg

 
Gentianaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Halenia caespitosa
Halenia caespitosa