Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.

Ορτανσία
Hydrangeaceae 13.092 11.593 Παρατηρήσεις
Hydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla