Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Isoetes lechleri Mett. LC

 
Isoetaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Isoetes lechleri
Isoetes lechleri