Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Juniperus chinensis L. LC

 
Cupressaceae 155 121 Παρατηρήσεις
Juniperus chinensis
Juniperus chinensis
Juniperus chinensis
Juniperus chinensis