Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata