Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Limosella aquatica L. LC

 
Scrophulariaceae 47 33 Παρατηρήσεις
Limosella aquatica
Limosella aquatica
Limosella aquatica
Limosella aquatica