Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Lolium multiflorum Lam.

 
Poaceae 127 85 Παρατηρήσεις
Lolium multiflorum
Lolium multiflorum
Lolium multiflorum
Lolium multiflorum

Lolium perenne L.

 
Poaceae 1.665 1.279 Παρατηρήσεις
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne