Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Malus sylvestris Mill. DD

Μηλέα η δασική
Rosaceae 4.037 2.819 Παρατηρήσεις
Malus sylvestris
Malus sylvestris
Malus sylvestris
Malus sylvestris