Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Maytenus boaria Molina LC

 
Celastraceae 71 51 Παρατηρήσεις
Maytenus boaria
Maytenus boaria
Maytenus boaria
Maytenus boaria