Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Olea europaea L.

Ελιά
Oleaceae 6.711 5.184 Παρατηρήσεις
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea