Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Origanum vulgare L.

Ρίγανη
Lamiaceae 12.572 10.228 Παρατηρήσεις
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare