Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Oxychloe andina Phil.

 
Juncaceae 29 6 Παρατηρήσεις
Oxychloe andina
Oxychloe andina
Oxychloe andina
Oxychloe andina