Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum