Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Penstemon hartwegii Benth.

 
Plantaginaceae 57 44 Παρατηρήσεις
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii