Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche

 
Asteraceae 5 3 Παρατηρήσεις
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa

Perezia coerulescens Wedd.

 
Asteraceae 14 6 Παρατηρήσεις
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens