Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Petunia hybrida Vilm.

 
Solanaceae 4.142 3.793 Παρατηρήσεις
Petunia hybrida
Petunia hybrida
Petunia hybrida
Petunia hybrida