Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Phalaris aquatica L.

 
Poaceae 163 121 Παρατηρήσεις
Phalaris aquatica
Phalaris aquatica
Phalaris aquatica
Phalaris aquatica

Phalaris minor Retz.

 
Poaceae 92 61 Παρατηρήσεις
Phalaris minor
Phalaris minor
Phalaris minor
Phalaris minor