Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Pittosporum undulatum Vent.

 
Pittosporaceae 672 453 Παρατηρήσεις
Pittosporum undulatum
Pittosporum undulatum
Pittosporum undulatum
Pittosporum undulatum