Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Pluchea odorata (L.) Cass.

 
Asteraceae 241 205 Παρατηρήσεις
Pluchea odorata
Pluchea odorata
Pluchea odorata
Pluchea odorata