Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Polygonum aviculare L.

 
Polygonaceae 3.068 2.386 Παρατηρήσεις
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare

Polygonum convolvulus L.

 
Polygonaceae 7 6 Παρατηρήσεις
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus