Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Rhododendron simsii Planch.

 
Ericaceae 2.770 2.240 Παρατηρήσεις
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii