Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Rumex acetosella L.

 
Polygonaceae 2.996 2.353 Παρατηρήσεις
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella

Rumex conglomeratus Murray

 
Polygonaceae 689 446 Παρατηρήσεις
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus

Rumex crispus L.

 
Polygonaceae 6.899 5.176 Παρατηρήσεις
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus

Rumex obtusifolius L.

Megalo lapatho
Polygonaceae 8.150 6.667 Παρατηρήσεις
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius